El logopeda analitza el domini del llenguatge, la seva adquisició, els comportaments lingüístics fora de la norma i la competència comunicativa del parlant.

Al llarg del segle XIX, Marc Dax va establir l'hemisferi esquerre com a responsable de la pèrdua del llenguatge Broca i Wernicke van delimitar dues àrees cerebrals implicades en l’expressió i la comprensió del llenguatge.

Hi ha senyals que ens indiquen un problema en el llenguatge. Si en detectes alguna, una visita al logopeda et pot treure de dubtes

Les patologies sobre les que intervé el o la logopeda estan relacionades amb pacients que tenen problemes:

 • de veu (disfonia, afonia)
 • en l'aprenentatge del llenguatge (disfàsia)
 • en l'expressió verbal i la pronunciació (disàrtria, dislàlia, disglòssia)
 • en la lectura i escriptura (dislèxia, disgràfia)
 • en el llenguatge expressiu i comprensiu (afàsies)
 • en la fluïdesa de la parla (disfèmies)
 • en la respiració, succió, masticació i deglució (el tractament el denominem Teràpia Miofuncional i es realitza tant en nadons, com en nens i adults).


Sempre que els pares, pediatres i/o mestres ho creguin convenient, ja que són els primers observadors directes del nen, us enumerem en quines situacions seria convenient assistir a la consulta logopèdica:

 • Incomprensió quan parla
 • Freqüència en omitir sons o agregar-ne sense sentit
 • Presència de dificultats en produir algun so en concret
 • Mostra de disfonies freqüentment
 • No distinguir entre sorolls i sons
 • Retràs en el desenvolupament del seu llenguatge
 • Dificultats a l'hora de llegir o escriure

Telèfon de consultes mèdiques

Horari: dilluns a divendres de 8.00h a 20.00h

93 736 70 20

Ets molt a prop. Consulta on ens pots trobar.

Tenim centres a Terrassa, Sabadell i Sant Cugat.

Veure els nostres centres
Galetes

Aquesta pàgina utilitza galetes, continuar navegant suposa l'acceptació del seu ús. Si vols conèixer les seves condicions d'ús i de deshabilitació, a continuació t’oferim més informació.